Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 26/03/2019

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Artykuł: Nowa rola szefa informatyki dla integracji i innowacji

Artykuł: Nowa rola szefa informatyki dla integracji i innowacji

Dysponując silnym wsparciem odgórnym dyrektorzy ds. informatyki mogą stale doskonalić swą rolę i dążyć do zwiększania wartości uzyskiwanej z zasobów informatycznych oraz zachęcać do innowacyjności w obszarze całej firmy – twierdzi Pat Gelsinger, dyrektor wykonawczy firmy VMware, Inc.

Co tydzień spotykam się z dyrektorami ds. informatyki – na przestrzeni roku pewnie z setkami, aby poznać ich punkt widzenia i udzielić im wsparcia w dążeniu do osiągania swych celów. Znaczenie ich roli w firmach gwałtownie wzrasta. Chociaż niektórzy ciągle jeszcze tkwią w mentalności typu „pilnuj, żeby lampki się świeciły i staraj się nie przekroczyć budżetu”, to wielu z nich już zrozumiało, że pełnią rolę usługodawcy, który powinien stale poszerzać ofertę usług informatycznych. Jeszcze inni okazują się być strategami i osobami podejmującymi decyzje, co jest logicznym krokiem w przypadku ludzi, którzy w końcu znają się na technologii lepiej, niż ktokolwiek inny w firmie. Coraz częściej szefowie informatyki, którzy myślą o przyszłości w sposób strategiczny, wykorzystują swoją przenikliwość w zakresie biznesu i technologii do modernizacji infrastruktury informatycznej, inspirują innowacyjność i przynoszą w ten sposób wartość całej firmie.

Dyrektorzy ds. informatyki stosują rozmaite rodzaje taktyki do poszerzania swego zakresu odpowiedzialności i definiowania swej roli na nowo. Niektórzy tworzą w ramach działu IT odrębne zespoły oddane wyłącznie innowacji oraz zespoły wykorzystujące istniejącą infrastrukturę informatyczną do współpracy nad tworzeniem wartości ze specjalistami z dziedziny podstawowej działalności firmy. Co ciekawe, zauważyliśmy również, że niektóre firmy decydują się na tworzenie całkowicie nowych struktur organizacyjnych, w których pojawiają się całkiem nowe kierownicze role w dziedzinie technologii, jak na przykład dyrektor ds. zagadnień cyfrowych bezpośrednio podlegający i współpracujący z dyrektorem ds. informatyki, który z kolei przyjmuje na siebie rolę stratega i integratora.

Co jest siłą napędowa tej ewolucji? W skrócie: przełomowe technologie. Technologiom mobilnym, chmurom danych, narzędziom analitycznym i całemu mnóstwu innych rozwiązań firmy zawdzięczają swój rozwój i dzięki nim mogą sprzedawać nowe produkty i usługi. Obecnie Internet i chmura danych dają firmom rozpoczynającym działalność dostęp do infrastruktury niezbędnej do tworzenia nowych aplikacji i umożliwiają im dotarcie do miliardów klientów za naprawdę niewielkie pieniądze.

Poza tym umiejętność szybkiego wprowadzania innowacji bez ponoszenia nadmiernych kosztów nie zawsze jest domeną początkujących firm technologicznych. Większość spółek o tradycyjnym modelu biznesowym pewnie ma w swych szeregach kilku specjalistów IT o radykalnym podejściu, którym udało się nieraz spowodować awarię systemu, gdyż podczas weekendu „coś w nim chcieli przetestować”. Jeśli zorganizuje się ich w małe, przedsiębiorcze zespoły i zaoferuje odpowiednie wsparcie, protektorat ze strony szefa ds. informatyki i kilka narzędzi do pracy dostępnych w chmurze, ci kreatywni ludzie mogą skupić całą swą energię na tworzeniu całkiem nowej wartości.

Firma VMware przyjęła to podejście do stworzenia EVO:RAIL™, pierwszego urządzenia wykorzystującego infrastrukturę hyperkonwergentną, stanowiącego element skalowalnego, programowalnego centrum danych będącego punktem wyjścia do tworzenia rozmaitych środowisk informatycznych. Aby ten produkt mógł powstać, stworzyliśmy niewielki zespół programistów pod kierownictwem niezwykle kreatywnego lidera. Całemu projektowi udzieliliśmy mocnego odgórnego wsparcia. Rezultat pod każdym względem okazał się wielkim sukcesem. Dziewięć miesięcy od napisania pierwszej linijki programu mogliśmy zaprezentować EVO;RAIL na rynku.

Oczywiście tak szybkiego tempa tworzenia nie można stosować w każdym projekcie, jednak możemy zauważyć pewną tendencję do coraz częstszego wykorzystywania elastycznych technik tworzenia. W celu zwiększania swych przychodów coraz więcej firm stosuje też interfejsy wykorzystujące określone zestawy reguł i ich opisy. Inne z kolei w celu zwiększenia tempa powstawania nowych usług i rozszerzenia oferty skupiają się na doskonaleniu swych systemów podstawowych. Ich wysiłki w tym kierunku w głównej mierze spowodowane są koniecznością dotrzymania kroku innowacyjnym konkurentom. W VMware stale pracujemy nad poprawą satysfakcji użytkownika.

Ponieważ nasi klienci coraz silniej przyzwyczajają się do intuicyjnej obsługi urządzeń takich jak smartfony i tablety, oczekują od nas, że zaoferujemy im podobne interfejsy i podobne doznania związane z ich obsługą. Aby sprostać ich oczekiwaniom obraliśmy całkowicie nowe podejście do tworzenia i projektowania, w którym kładziemy nacisk zarówno na sztukę, jak i na technologię. Nasz dyrektor ds. informatyki stworzył zespoły projektantów złożone z artystów, których rolą jest spojrzenie na intuicyjność i doświadczenie okiem użytkownika, oraz typowych technokratów, którzy mają za zadanie zamienić wizje artystów na interfejsy, platformy klienckie i inne systemy wykorzystywane przez użytkowników. Te dwie grupy wnoszą do każdego zadania dwa całkowicie odmienne od siebie rodzaje umiejętności, jednak każda z nich odgrywa kluczową rolę na naszej drodze do sukcesu.

Określając na nowo swą rolę jako osób odpowiedzialnych na informatykę w celu sprostania dynamicznie zmieniającym się wymaganiom gospodarczym i technologicznym, szefowie IT przyczyniają się do wspierania niekonwencjonalnych podejść pomocnych w tworzeniu innowacji niezbędnych firmom do odnoszenia sukcesów w nowym otoczeniu konkurencyjnym.

 

Tłumaczenie artykułu, który ukazał się 5 marca 2014 roku na stronie: deloitte.wsj.com/cio

FOTO: www.intel.com

 

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone