Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 21/04/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Dla inwestorów ważne są nie tylko liczby, ale i etyka

Dla inwestorów ważne są nie tylko liczby, ale i etyka

Zarządzający blisko połową aktywów w Europie w swoim spektrum inwestycyjnym nie uwzględniają podmiotów, które nie spełniają określonych kryteriów etycznych lub środowiskowych. Część inwestorów kieruje się jeszcze bardziej restrykcyjnymi kryteriami przy wyborze spółek. Zarządzający aktywami o wartości 5 bilionów euro analizują podmioty, w które inwestują, pod kątem spełniania międzynarodowych standardów społecznych i etycznych. Wartość aktywów zarządzanych z uwzględnieniem tego typu strategii nazywanej „analizą opartą na normach” wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat o 40%. To wybrane wnioski z 7. edycji SRI Study 2016, raportu międzynarodowej organizacji Eurosif dotyczącego zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania w Europie. Partnerem badania odpowiedzialnym za analizę polskiego rynku jest EY.

Tegoroczny raport potwierdza, że coraz więcej inwestorów przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w spółki, oprócz kryteriów finansowych bierze pod uwagę wskaźniki niefinansowe.

Spółki pod specjalnym nadzorem

Średniorocznie o ponad 1/5 rośnie wartość aktywów inwestorów, którzy nie angażują kapitału w branże kontrowersyjne, takie jak np. hazardowa czy w firmy opierające swoje działania na brudnej energii. Wartość aktywów zarządzanych w ten sposób to obecnie 10 bilionów euro. Inni inwestorzy minimalizują ryzyko opierając się na zasadach wypracowanych przez Global Compact czy wytycznych zawartych w ISO 26000. Wartość aktywów zarządzanych w ten sposób wynosi obecnie ponad 5 bln euro. Średniorocznie o 14% rośnie wartość aktywów inwestorów, którzy stosując strategię „zaangażowania oraz głosowania” biorą aktywny udział w podnoszeniu jakości zarządzania w obszarach niefinansowych. Oznacza to, że pomagają one spółkom w przeglądzie i zmianie ich polityk oraz  procedur w obszarach pozafinansowych, jak np. zarządzanie zasobami ludzkimi, relacje z kontrahentami czy ochrona środowiska. Inni inwestorzy podejmują decyzje o zaangażowaniu kapitałowym w oparciu o dane finansowe i niefinansowe czy w spółki tematyczne, np. te działające w branży odnawialnych źródeł energii czy wspierające osoby niepełnosprawne. Coraz szybciej rośnie również wartość aktywów zarządzanych zgodnie ze strategią określaną jako „zarządzanie z wpływem” (średnioroczny wzrost o 120%) oraz inwestowanie tematyczne (średnioroczny wzrost o 57%).

Wykres1.jpg 

Spełniania standardów etycznych szansą dla spółek na przyciągnięcie stabilnego kapitału

Polskie spółki, które mają w planach skorzystanie z kapitału inwestorów z Europy Zachodniej mogą zwiększyć swoje szanse na pozyskanie środków poprzez zrozumienie i spełnienie wymagań międzynarodowych standardów etycznych takich jak: Global Compact, Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych lub ISO 26000 czy Wytyczne ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. – Polskie przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość istnienia tych standardów i powinny nauczyć się z nich korzystać, jeśli chcą wyjść na rynki zagraniczne. W krajach takich jak Norwegia, fundusze emerytalne w swoich strategiach inwestycyjnych muszą uwzględniać wyłącznie spółki, które spełniają standardy etyczne. W Stanach Zjednoczonych te wymagania są jeszcze bardziej restrykcyjne – tłumaczy Robert Sroka, menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

Wykres2.jpg

Analiza spółek pod kątem spełniania wymagań etycznych, społecznych i środowiskowych jest szczególnie popularna wśród inwestorów francuskich i holenderskich.

Wykres3.jpg

Rośnie popyt na odpowiedzialne produkty inwestycyjne

Do tej pory inwestowanie oparte na danych finansowych uzupełnione o informacje niefinansowe było domeną wyłącznie dużych graczy. W ciągu ostatnich dwóch lat, udział inwestorów nieinstytucjonalnych biorących pod uwagę dane środowiskowe i stosujących kryteria etyczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych wzrósł do ponad 22%.

A to świadczy o tym, że zaczyna się tworzyć rynek na produkty i usługi finansowe w obszarze odpowiedzialnego inwestowania.

Wykres4.jpg

Dlaczego odpowiedzialne inwestowanie staje się coraz bardziej popularne?

Inwestorzy biorący pod uwagę dane niefinansowe przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, jako główny argument podają odpowiedzialność wobec klientów oraz spełnianie obowiązków powierniczych. Znaczna część inwestorów stosuje takie strategie, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne oraz zapewnić stabilny wzrost w długim horyzoncie czasowym. Dla przykładu, spółka, która dba o pracowników będzie miała niższe koszty związane z rotacją, mniejsze ryzyko strajku czy mniej wypadków. A to wpływa także na większe zaangażowanie pracowników i zatrzymanie oraz przyciąganie talentów. Wysoki poziom zarządzania środowiskowego to mniejsze koszty surowców i opłat środowiskowych. 

Odpowiedzialne inwestowanie w Polsce

W Polsce rynek odpowiedzialnych inwestycji rozwija się bardzo powoli. Zaledwie kilka funduszy inwestycyjnych stosuje jakiekolwiek formalne kryteria etyczne lub środowiskowe. Najbardziej popularne są strategia wykluczenia oraz analiza oparta na normach. Warto zauważyć, że kilka podmiotów stosuje strategię inwestowania tematycznego. Tego typu inwestycje są nakierowane przede wszystkim na wspieranie przedsięwzięć ekologicznych.  

Wykres5.jpg

– Obserwujemy ciągły wzrost liczby inwestorów, którzy rozważnie wybierają spółki do swojego portfolio. Wynika to ze wzrostu świadomości różnego rodzaju ryzyk, na jakie narażone są firmy, które takich norm nie spełniają. Branie pod uwagę nie tylko danych liczbowych z raportów finansowych spółek, ale uwzględnianie danych niefinansowych staje się standardem na rynku. W Polsce takie myślenie nie jest jeszcze powszechne, ale z roku na rok rośnie liczba świadomych inwestorów – podsumowuje Robert Sroka.

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone