Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 23/07/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Dlaczego firmy powinny oswoić się z DevOps?

Dlaczego firmy powinny oswoić się z DevOps?

31 stycznia 2017

Big Data, kontenery, Internet rzeczy – nie brakuje dziś pojęć, których firmy muszą ekspresowo się uczyć. Najnowszym jest „DevOps”, czyli trend mogący poprawić wydajność działów IT. Rozmawiamy z Tomasem Kucerą, wiceprezesem ds. operacji biznesowych w SolarWinds. Firma jest  dostawcą  zaawansowanego i niedrogiego oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT, posiada oddział R&D w Krakowie.

Wiele firm nie wie jeszcze, czym jest DevOps. Czy może Pan pomóc nam zdefiniować ten termin?

tomas_kucera_Tomas Kucera: DevOps nie jest organizacją lub technologią. To raczej kultura i sposób myślenia. Mówiąc bardziej konkretne: DevOps to podejście kulturowe organizacji, mającej na celu dostarczanie najnowocześniejszych i najlepszych funkcji dla klienta czy użytkownika końcowego, w jak najkrótszym czasie. DevOps pomaga likwidować tzw. silosy i zapewnia większą przejrzystość pomiędzy zespołami deweloperskimi i operacyjnymi, pomagając im lepiej dzielić się obowiązkami, upraszczać procesy, a w szerszej perspektywie poprawiać zrozumienie wydajności oprogramowania oraz wpływających na nią czynników. Jak to działa?

Podczas opracowywania oprogramowania różne etapy tego procesu realizowane są zwykle przez różne zespoły. Jeden zespół pisze kod, drugi przeprowadza testy, a jeszcze inny odpowiada za wdrożenie. Przychodzi tu na myśl powiedzenie „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”. Przy tak wielu zaangażowanych osobach wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów, a cykle aktualizacji mogą zajmować całą wieczność.

Inaczej wygląda to w przypadku środowiska DevOps, gdzie doskonała przejrzystość etapów opracowywania, testowania czy operacji skutkuje powstaniem zespołu, który lepiej rozumie, w jaki sposób nowy kod wpływa na wydajność oraz jak operacje ulepszają etap opracowania,  jednocześnie wspierając dzielenie się obowiązkami i odpowiedzialnością. W rezultacie cele są bardziej przejrzyste, krótsze cykle deweloperskie umożliwiają szybsze wprowadzanie zmian, a środowisko IT organizacji staje się elastyczniejsze i wydajniejsze.

Jak powinna być wdrażana kultura DevOps?

Wdrożenie środowiska DevOps wiąże się z szeregiem wyzwań. Najważniejszym jest kwestia kulturowa: nie powinniśmy spodziewać się, że konkretna ‘rola’ bądź ‘narzędzie’ będą tu rozwiązaniem. Przyjęcie takiego modelu to olbrzymia zmiana, a odejście od tradycyjnego centrum danych stanowi potencjalny problem dla wielu organizacji. Wyzwaniem może być też rekrutacja, gdyż znaczna liczba specjalistów IT nadal nie jest przyzwyczajona do tego nowego modelu pracy. Istnieją dwie opcje – znalezienie specjalisty ds. DevOps lub przeszkolenie istniejących zespołów IT i zapewnienie im właściwych umiejętności. Tak czy inaczej – niezbędne jest poczynienie inwestycji i można spodziewać się dalszych trudności.

Najpoważniejszym problemem jest czas. Braki kadrowe w zespołach deweloperskich oznaczają, że organizacjom będzie ciężko zapewnić administratorom czas na opracowanie i wdrożenie wszystkich zmian niezbędnych do skutecznego przejścia na proces DevOps. Taka fundamentalna zmiana wymaga przyswojenia dużej ilości wiedzy i wprowadzenia wielu modyfikacji, a dopasowanie istniejących procesów do nowego modelu to tylko jedno ze zmartwień, z którymi muszą sobie poradzić firmy chcące wdrożyć proces DevOps.

Może się zatem wydawać, że organizacje stoją przed olbrzymim wyzwaniem. Należy jednak pamiętać, że nie trzeba się spieszyć z przejściem na DevOps. Przechodzenie na ten model może potrwać kilka miesięcy, a jego wdrożenie nie jest sprawą pilną. Czyniąc wcześniejsze przygotowania i zwiększając swoją wiedzę oraz dostosowując się do silnych punktów środowiska DevOps, firmy mogą położyć fundamenty na przyszłość, kiedy to zaczną odnosić korzyści.

Co jest kluczem do sukcesu?

Kluczem do sukcesu DevOps jest współpraca. Podział na odizolowane jednostki (silosy) nie sprawdza się, gdy celem jest dostarczenie użytkownikom końcowym najwyższej wydajności aplikacji. Dzięki modelowi DevOps osobne zespoły niezbędne w procesie tworzenia oprogramowania stają się jednym zespołem, który bierze pełną odpowiedzialność za wydajność aplikacji.

Członkowie tego zespołu muszą skutecznie współpracować, a sposób ich pracy, cele i narzędzia, które wykorzystują, muszą być w pełni widoczne i spójne. Rozbijając podział na silosy, właściwy tradycyjnemu środowisku centrum danych, organizacje lepiej przygotują się na przyjęcie modelu DevOps. 

Kolejnym kluczem do sukcesu są kompleksowy monitoring i automatyzacja. Zaletą kompleksowego monitoringu jest możliwość zrozumienia ogólnej wydajności aplikacji, co powinno stanowić cel nadrzędny. Widoczność w stosie aplikacji może poprawić wydajność i współpracę, jak również przyspieszyć identyfikację problemów w obrębie oprogramowania oraz infrastruktury. Automatyzacja testów, monitoringu, alertów i innych zadań również przełoży się na zwiększoną wydajność.

Jakie korzyści zapewnia DevOps?

Jedną z głównych korzyści płynących z modelu DevOps jest elastyczność dzięki krótszym procesom iteracyjnym, a w rezultacie szybsze rozwiązywanie problemów i wprowadzanie innowacji przez zespoły IT. Wpływ może być naprawdę znaczący – cykle opracowywania i produkcji z trwających kilka miesięcy mogą zmienić się w kilkugodzinne.

Na szczęście takie podejście nie wpływa na możliwości firmy w zakresie wyboru dużych projektów długoterminowych. Elastyczność zapewniana przez DevOps sprawia, że firmy mogą łatwiej skalować zasoby w górę lub w dół, w zależności od projektu. 

Jak firmy mogą skorzystać finansowo na DevOps?

Celem wszystkich tych działań jest lepsza obsługa użytkownika końcowego oraz dostarczenie mu sprawniejszych aplikacji ułatwiających pracę. Aby model DevOps odniósł sukces, konieczne jest całościowe przyjęcie tej filozofii. Każdy aspekt oprogramowania powinien być tworzony z myślą o poprawie wydajności, a wszelkie problemy powinny być natychmiast wyjaśniane i rozwiązywane. Wymaga to poświęceń, ale wprowadzenie modelu DevOps jest tego warte, ponieważ zapewnia szybsze aktualizacje oprogramowania i wdrożenia, a także krótszy czas rozwiązywania problemów, co oznacza znacznie lepsze działanie aplikacji z perspektywy użytkownika końcowego.

Dziś środowisko DevOps może nadal być zagadką dla wielu organizacji, ale za kilka lat stanie się wszechobecne, gdyż firmy nieustannie starają się poprawiać wydajność, zwiększać innowacyjność za pośrednictwem swoich działów IT, a także zapewniać lepszą obsługę użytkownikom końcowym.

Początkowo przyjęcie go może przytłaczać, ale pamiętajmy – nie od razu Kraków zbudowano. Czas poświęcony dziś na poszerzanie wiedzy na temat tego modelu i dostosowanie do niego swojej firmy przyniesie istotne korzyści w niedalekiej przyszłości.

SolarWinds to jeden z czołowych pracodawców w okolicach Krakowa. Obecnie dostępnych jest około 20 wakatów, głównie dla deweloperów i inżynierów oprogramowania z doświadczeniem z zakresu .NET. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://solarwinds.jobs/pol/jobs/

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone