Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 18/10/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

ERP w firmie BMT PRO - case study

ERP w firmie BMT PRO – case study

16 grudnia 2016

Specjalnością BMT PRO jest precyzyjna obróbka blach. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem wysokiej jakości elementów metalowych na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez zleceniodawcę. W związku z tym, że firma zwraca szczególną uwagę na dostarczanie najwyższej jakości produktów, w krótkich terminach i konkurencyjnych cenach, niezbędne okazało się wprowadzenie systemu klasy ERP, który zapewniałby kompleksowe wsparcie procesów biznesowych i właściwy przepływ informacji na poziomie całego zakładu. Wybór padł na system dostarczony przez Monitor ERP.

„Naszą ambicją nigdy nie było wykonywanie prostych i nieskomplikowanych konstrukcji. Zdecydowanie bardziej interesują nas projekty zaawansowane, które obejmują takie procesy jak wykrawanie, gięcie, łączenie, spawanie oraz montaż elementów. Oferujemy naszym klientom maksymalnie dopracowane produkty” – przekonuje Łukasz Branicki, Dyrektor Zakładu BMT PRO.

Siła doświadczenia

Spółka posiada duże doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym. Największymi odbiorcami firmy są duże przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce, Hiszpanii, Niemczech oraz Skandynawii. Początkowo firma zajmowała się produkcją dla branży elektronicznej, ale z czasem rozwinęła ofertę dla branży motoryzacyjnej, klimatyzacyjnej, stoczniowej czy też w ostatnim czasie medycznej i spożywczej.

„Atutem BMT PRO jest doświadczenie wynikające z obsługi zleceń dla różnorodnych branż, które mają unikatowe potrzeby. Aby sprostać wymaganiom musieliśmy nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Od początku stawialiśmy na poprawę efektywności naszej pracy zarówno w obszarze produkcji jak i w działach okołoprodukcyjnych. Od początku kluczowa była dla nas komunikacja między pracownikami oraz sprawna wymiana danych, co zapewnia dobrze wdrożony system ERP” – przekonuje Łukasz Branicki.

Kompleksowe spojrzenie na firmę

Firma zdecydowała się na wprowadzenie kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie, klasy ERP dostarczonego przez Monitor ERP.

„Kryteriów wyboru systemu było kilka. Najważniejszym był odpowiednio skonstruowany moduł planowania i zarządzania produkcją, który  w poprzednich systemach nie spełniał naszych oczekiwań. Ponadto system MONITOR wyróżnia elastyczność, bogaty pakiet funkcji dodatkowych, zintegrowana księgowość i raportowanie, ale też spójna architektura dzięki której wszystkie moduły reprezentują wyrównany poziom. Co ciekawe wielu naszych klientów korzysta z tego systemu co przekłada się na lepsza współpracę.”

BMT PRO zwróciło także uwagę na częste ulepszanie systemu, regularnie wydawane poprawki oraz świetne wsparcie ze strony pracowników firmy Monitor ERP. System został skonstruowany w taki sposób, że jego rozbudowa i dostosowanie do specyficznych potrzeb danego zakładu jest niezwykle proste.

System ERP scala obecnie wszystkie obszary działalności firmy zaczynając od przygotowania ofert, tworzenia bazy danych produktów wraz z technologią wytwarzania w dziale inżynieryjnym po zapewnienie kontroli nad zamówieniami, rozliczenia z klientami i dostawcami, operacje magazynowe, planowanie i realizację produkcji oraz ostatnio wdrożoną księgowość.

„System pomaga w usprawnieniu wszystkich obszarów działalności zakładu. Dzięki MONITOR-owi mamy pełną kontrolę nad danymi oraz przepływem informacji. Mamy też dostęp do wszelkiego rodzaju danych liczbowych i statystyk, które pomagają nam w podejmowaniu decyzji” – dodaje Łukasz Branicki.

Wyjaśnienie dla nieprawidłowości

Kierownictwo zakładu podkreśla, że najważniejszą kwestią jest dostęp do informacji i kontrola danych. System wspiera działalność zakładu przede wszystkim w obszarze planowania i realizacji produkcji. Częściowa automatyzacja pozwala na przyspieszenie procesów i zwiększenie wydajności pracy. „Korzystamy z planów obłożenia, dzięki czemu kontrolujemy przebieg każdej produkcji eliminując przestoje czy też wąskie gardła, co jest kluczowe dla realizacji budżetu” – zwraca uwagę Łukasz Branicki.

Firma wykorzystuje wszystkie najważniejsze moduły systemu MONITOR ERP, co daje gwarancje kontroli procesów produkcyjnych. „Dzięki kompleksowemu wdrożeniu, obejmującemu księgowość, byliśmy w stanie dostrzec i wyjaśnić wiele nieprawidłowości, z którymi zmagaliśmy się w przeszłości. Rozliczanie projektów z punktu widzenia księgowego czy też finansowego pomogło nam w lepszej, bardziej dokładnej ocenie rentowności wszystkich zleceń” – dodaje Łukasz Branicki.

Unikatowe możliwości

Dla firmy BMT PRO szczególnie ważne było raportowanie. Dzięki kontroli czasu pracy każdego gniazda produkcyjnego, firma dysponuje szerszą wiedzą na temat wydajności poszczególnych działów, obłożenia, rentowności projektów, czy też miejsc w których konieczne są usprawnienia. Raporty zapewniają również szeroką wiedzę na temat miejsc powstawania kosztów. Możliwość modyfikacji różnego rodzaju raportów pozwala na dobranie narzędzia odpowiedniego do potrzeb danej firmy. Oprócz standardowych danych w postaci bilansu czy rachunku zysków i strat, firma wdrożyła własne raporty wzbogacone o informacje, które na bieżącym etapie rozwoju były wymagane.

Obecnie pracownicy firmy zajmują się usprawnieniami w każdym obszarze, który obejmuje system MONITOR ERP. „Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i umożliwia dostęp do informacji z wielu lokalizacji jednocześnie. System jest logicznie podzielony na działy, dzięki czemu użytkownicy mają wygodny dostęp do danych. Dość szybko nauczyliśmy się posługiwać najważniejszymi narzędziami w poszczególnych modułach” – mówi Łukasz Branicki.

W związku z tym, że pracownicy szybko opanowali podstawowe funkcjonalności, obecnie rozwijana jest część analityczna, budżety oraz planowanie i prognozy. W dalszej perspektywie przewidziane jest wprowadzenie elektronicznej wymiany danych z klientami.

Kluczowe fakty:

Firma: BMT PRO

Branża: precyzyjna obróbka blach

Okres użytkowania systemu: od 01.01.2014

Wykorzystane moduły: wszystkie

Liczba pracowników w Polsce: 32

Liczba użytkowników: 16

 

Kluczowe korzyści systemu Monitor ERP wskazane przez klienta:

  • Kompleksowe wsparcie działalności firmy
  • Oszczędność czasu i zasobów
  • Intuicyjność i łatwość obsługi
  • Przejrzyste raporty umożliwiające dostrzeżenie nieprawidłowości i wprowadzenie korekty
  • Wysoki poziom wsparcia technicznego

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone