Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 17/11/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Firmy zarządzające procesami lepiej sobie radzą na rynku

Firmy zarządzające procesami lepiej sobie radzą na rynku

20 października 2016

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z zarządzania opartego na procesach, polskie firmy wymieniają podniesienie jakości swoich usług, zwiększenie wydajności i szybkości działania oraz lepsze dopasowanie do rynku. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły już u siebie taki model zarządczy, są jednocześnie bardzo zadowolone z osiąganych zysków. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego dla Macrologic SA przez ICAN Research i magazyn „Harvard Business Review Polska” na reprezentatywnej próbie 215 polskich firm.

Praktyka działania polskiego biznesu jest jednak pełna paradoksów. Choć przedsiębiorcy są świadomi tego, że zarządzanie oparte na procesach oznacza budowanie przewagi nad konkurencją, to jedynie co piąta firma zdecydowała się – jak dotąd – na porzucenie tradycyjnego sposobu zarządzania opartego na działach (silosach).  – Zauważamy jednak, że menedżerowie bardzo chętnie sięgają po informacje dotyczące nowych trendów w zarządzaniu. Zależy nam, aby przekonać ich do tego, by zaczęli patrzeć na swoje organizacje z lotu ptaka, jako na całość, a nie zbiór działów – tłumaczy Renata Łukasik, członek zarządu Macrologic SA, ekspert ds. oprogramowania i rozwiązań IT. I podkreśla: – Dlatego stawiamy też na edukację przedsiębiorców. Ma temu służyć portal o zarządzaniu procesowym: www.organizacjahoryzontalna.pl oraz prowadzony przez naszych ekspertów cykl spotkań w różnych miastach Polski.

Firmy podnoszą jakość, zwiększają wydajność, sprawniej działają

Przedsiębiorcy, którzy wdrożyli już w swoich firmach systemy wspomagające zarządzanie procesowe dostrzegają wiele zalet takiego rozwiązania. Aż 32 proc. respondentów za najważniejszą korzyść wskazuje podniesienie jakości usług swoich firm; 29 proc. zauważa zwiększenie ich wydajności, a 20 proc. zwraca uwagę na poprawę szybkości działania. Dalej ankietowani wymieniają dopasowanie do rynku (13 proc.). Co ciekawe, tylko 2 proc. z nich za najważniejszą zaletę płynącą z zarządzania procesowego uznało redukcję kosztów działalności przedsiębiorstwa. – Wynika to z faktu, iż obniżenie kosztów działania jest traktowane przez menedżerów jako naturalny efekt wprowadzenia zarządzania procesowego. Warto tu jednak zauważyć, że wszystkie korzyści z takiego modelu zarządzania były również wymieniane jako kluczowe czynniki do budowania przewagi konkurencyjnej – zaznacza Renata Łukasik.

Barierą są koszty „przezbrojenia” firmy

Aż 50 proc. przedsiębiorców pytanych o główną barierę utrudniającą przejście na zarządzanie procesowe wskazało na wysokie koszty przekształcenia firmy i konieczność zakupu nowoczesnego oprogramowania. 42 proc. menedżerów obawia się z kolei, że czas, który zajmie zmiana organizacyjna będzie wiązał się z okresową utratą efektywności oraz pogorszeniem jakości ich usług czy wytwarzanych produktów. Ankietowani wskazywali także na konieczność zatrudnienia nowych pracowników (35 proc.), brak zrozumienia dla wprowadzanych zmian (34 proc.) oraz brak czasu na ich wdrożenie (24 proc).

Jedynie 14 proc. badanych przedsiębiorców nie decyduje się na zmianę modelu zarządzania ze względu na brak kompetencji. Na portalu www.organizacjahoryzontalna.pl Renata Łukasik tłumaczy, że dzieje się tak dlatego, gdyż procesy w sposób naturalny występują w każdej organizacji i to niezależnie od przyjętego sposobu zarządzana. – Ze względu na korzyści, jakie przynosi zarządzanie procesowe, warto pokonywać swoje obawy i zrobić pierwszy krok do wdrożenia tego modelu zarządzania, czyli zidentyfikować swoje procesy i je opisać – przekonuje Renata Łukasik.

Przedsiębiorstwa opisują kluczowe procesy

Coraz więcej firm zaczęło już jednak opisywać i informatyzować procesy. Firmy zarządzane tradycyjnie deklarują, że opisują 60 proc. swoich procesów. Wśród firm zarządzanych procesowo ten wskaźnik wynosi 70 proc. – Na razie widać, że przedsiębiorstwa koncentrują się na opisywaniu procesów dla siebie kluczowych – zauważa Renata Łukasik. Jednocześnie, firmy zarządzane tradycyjnie wskazują, że informatyzują tylko 66 proc procesów. Wśród firm zarządzanych procesowo współczynnik ten wynosi 77 proc. – Nie jest to bariera związana ze świadomością menedżerów, ale z brakiem odpowiednich narzędzi, które rzeczywiście wspomagają zarządzanie procesowe, są dostosowane do realiów polskiego rynku i są oferowane w konkurencyjnych cenach – podkreśla Renata Łukasik.

Najlepiej radzą sobie ci, co zarządzają procesami

Właściciele firm, którzy zawiadują już swoimi organizacjami w sposób procesowy, nie mają wątpliwości, że przyniosło im to wymierne korzyści. Aż 96 proc. menedżerów zauważa, że sposób działania ich firmy przekłada się na możliwość generowania zyskownego i powtarzalnego strumienia przychodów. 92 proc. ocenia, że ich firmy posiadają wysoką zdolność utrzymania obecnych klientów i potrafią szybko wprowadzić zmiany w sposobie działania. Podobnie, 88 proc. wskazuje, że oferowane przez ich przedsiębiorstwa produkty są chętnie polecane przez klientów, a ich firmy rozwijają się szybciej niż sam rynek. 81 proc. przedsiębiorców uznaje z kolei, że skutecznie odkrywa i wdraża innowacje, które wytyczają nowe kierunki w branży. – Najlepiej na rynku radzą sobie firmy, które koncentrują się na procesach i zarządzają nimi. Dzięki coraz większej sprawności biznesowej mogą uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Mogą się po prostu dynamicznie rozwijać i osiągać sukcesy – podkreśla Renata Łukasik.

Już w listopadzie br. spółka Macrologic startuje z organizacją specjalnych śniadań biznesowych, na których eksperci firmy będą przekonywać do idei zarządzania procesowego. W dziewięciu największych miastach konsultanci polskiego dostawcy nowoczesnych systemów ERP będą tłumaczyć zainteresowanym menagerom, jak usprawnić przepływy informacji i procesy decyzyjne w ich przedsiębiorstwach – m.in te związane z obiegiem faktur, zatrudnianiem nowych pracowników, zamówieniami i produkcją towaru.

Więcej informacji na temat śniadań biznesowych organizowanych przez Macrologic znajdą Państwo pod linkiem: www.konferencje.macrologic.pl 

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone