Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 19/01/2021

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

„Hybryda” idealnym modelem IT

„Hybryda” idealnym modelem IT

Jak wynika z opublikowanych właśnie przez firmę Nutanix wyników badania, do którego zaproszono 2300 decydentów IT z całego świata, chmura hybrydowa jest optymalnym modelem dla firmowego środowiska IT. Takiego zdania było aż 91% respondentów.

Dla 87% uczestników badania trend tworzenia hybrydowych środowisk chmurowych ma pozytywny wpływ na efektywność biznesu, co przekłada się także na prognozowaną dynamikę przechodzenia przedsiębiorstw na chmurę hybrydową.

Auto-uzupełnianie

Za sukcesem hybrydowego cloud computingu, zdaniem autorów opracowania, stoi przede wszystkim możliwość łączenia benefitów chmury prywatnej oraz chmury publicznej. Firmy i organizacje mają możliwość swobodnego „rozłożenia” aplikacji działających na bazie infrastruktury wewnętrznej – co ma istotne znaczenie w przypadku przetwarzania dużych ilości danych wrażliwych oraz w obliczu regulacji nakładanych na podmioty takie jak banki czy ubezpieczalnie – oraz tych wynajmowanych w modelu usługowym (IaaS). W przypadku tych drugich znaczenie ma przede wszystkim skalowalność i optymalizacja kosztowa. Słowem klucz jest tutaj jednak interoperacyjność środowisk. Aż 97% respondentów badania przyznało, że kompatybilność aplikacji działających zarówno w chmurze publicznej jak i prywatnej ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektów multi-chmurowych – tłumaczy Artur Malinowski z Arrow ECS.

Dla 71% firm najważniejszym czynnikiem determinującym lokalizację aplikacji biznesowych (w chmurze publicznej lub prywatnej) jest bezpieczeństwo. 62% głosów zebrała wydajność. Nieco ponad połowa respondentów (53%) podkreśliła łatwość zarządzania – podobnie jak koszty (52%). Warto w tym miejscu nadmienić, że to kolejny przykład badania potwierdzającego stopniowe odchodzenie firm od prymatu kosztów przy wyborze rozwiązań chmurowych, co nakazuje również sądzić, że cloud computing stał się w pełni dojrzałą technologią – dodaje Artur Malinowski z Arrow ECS.

Jak się okazuje, chmurze hybrydowej najlepiej udaje się spełnić oczekiwania firm decydujących się na zmianę sposobu zarządzania danymi – jedynie 37% przedsiębiorstw korzystających wyłącznie z chmury publicznej przyznało, że rozwiązanie to w pełni odpowiada ich oczekiwaniom. Odsetek ten wzrasta w przypadku korzystania z kilku chmur tego typu (43%), lecz największy okazuje się w przypadku infrastruktury wykorzystującej chmurę hybrydową (49%).

Hybrydy zwiększą udział

Według analityków Nutanix, w ciągu dwóch najbliższych lat liczba firmowych systemów informatycznych opartych zarówno o chmurę prywatną jak i publiczną wzrośnie o 20%. O ile więc obecnie wykorzystanie modelu hybrydowego w skali globalnej wynosi 36%, o tyle w 2020 roku odsetek ten osiągnie 56%.

Przyglądając się prognozom regionalnym, najszybciej chmura hybrydowa będzie zyskiwać na uznaniu właśnie w regionie EMEA, wyprzedzając pod tym względem zarówno państwa Ameryk Północnej i Południowej, jak i kraje azjatyckie. Trend daje się także doskonale zaobserwować w Polsce. Jak wynika z najnowszych analiz PMR ponad 80% dużych firm z Polski, korzystających z rozwiązań chmurowych, decyduje się właśnie na model hybrydowy.

Kompetencje na wagę złota

W budowaniu środowisk IT bazujących na chmurze hybrydowej wciąż przeszkadza jednak brak wykwalifikowanego personelu informatycznego – ponad połowa (54%) respondentów z regionu EMEA przyznała, że wciąż zmaga się z poważnym problemem niedostatku specjalistów z tego obszaru oraz trudnościami w rekrutacji talentów IT.

Ilustracja: Pixabay

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone