Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 17/11/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Jedna piąta budżetów IT w polskich firmach przeznaczana jest na innowacje

Jedna piąta budżetów IT w polskich firmach przeznaczana jest na innowacje

9 grudnia 2015 r.

CIO: w ciągu najbliższych dwóch lat największy wpływ na rozwój biznesu będą miały rozwiązania analityczne.

Dla 55 proc. dyrektorów IT w Polsce najważniejszym priorytetem jest wzrost ich organizacji. Na świecie z kolei priorytetem numer jeden jest wydajność. Zapytani o to, jakie technologie będą miały największy wpływ na rozwój biznesu w ciągu najbliższych dwóch lat, CIO wskazali rozwiązania analityczne. Jak wynika z najnowszej edycji raportu firmy doradczej Deloitte „Globalne badanie CIO 2015. Kształtowanie dziedzictwa”, w Polsce połowa, a na świecie dwie trzecie budżetów IT firm jest wydawanych na bieżącą działalność. W polskich spółkach jedna piąta jest przeznaczana na rozwój innowacyjności.

W tegorocznej edycji badania uczestniczyło ponad 1200 liderów IT (CIO, dyrektorzy i menedżerowie IT) z 43 krajów Europy (w tym z Polski), obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Australii.

CIO pytani byli między innymi o priorytety biznesowe. Menedżerowie odpowiedzialni za IT – na całym świecie – niemal jednomyślnie wskazali pięć głównych celów: wydajność (48 proc.), innowacje (45 proc.), koszty (45 proc.), klienci (45 proc.) oraz wzrost (44 proc.). Wyniki te wskazują, że liderzy biznesowi oczekują od CIO nie tylko wsparcia w realizacji podstawowych priorytetów biznesowych skoncentrowanych na osiąganiu zysków, ale również zapewnienia realizacji, a nawet wykreowania inicjatyw wspierających zwiększanie przychodów. Wielu ankietowanych wskazywało na konieczność ciągłego manewrowania pomiędzy koniecznością wspierania wzrostu, wydajnością biznesową, a redukcją kosztów. „W Polsce najbardziej istotnym priorytetem biznesowym jest wzrost, który wskazało aż 55 proc. badanych. Może się to wiązać z ekspansją organizacji, w których pracują, na nowych rynkach. Drugim najważniejszym priorytetem w Polsce są klienci, o których wspomniało 52 proc. ankietowanych, a trzecim – wydajność oraz innowacje, z 42 proc. wskazań” – mówi Stanisław Bochnak, Dyrektor Grupy Technology Integration, Dział Konsultingu Deloitte.

Spośród dwunastu umiejętności charakteryzujących przywództwo, ankietowani CIO zdecydowanie wyróżnili sześć cech, które powinni posiadać liderzy IT. Są to: umiejętność wpływania na interesariuszy wewnętrznych, umiejętności komunikacyjne, zrozumienie strategicznych priorytetów biznesowych, zarządzanie talentami, kształtowanie wizji i przywództwo oraz umiejętność przewodzenia w złożonym, szybko zmieniającym się środowisku. W tym obszarze nie ma znaczących różnic pomiędzy dyrektorami IT w Polsce a ich kolegami ze świata. Dotyczą one jedynie kolejności poszczególnych kompetencji. Podobnie jak w wynikach globalnych na pierwszych miejscach polskiej listy znajdują się: umiejętność wpływania na interesariuszy wewnętrznych (77 proc.), zdolności komunikacyjne i interpersonalne (74 proc.) oraz zrozumienie strategicznych priorytetów organizacji (71 proc.). Różnice w wynikach dotyczą umiejętności zarządzania talentami, która w badaniu globalnym znalazła się na czwartej pozycji na liście (52 proc.), podczas gdy polscy CIO umieścili ją dopiero na szóstym miejscu (39 proc. wskazań).

Dziewięciu na dziesięciu badanych przyznało, że brakuje im przynajmniej jednej z kluczowych kompetencji. Najczęściej wskazywali na braki w zakresie umiejętności wpływania na interesariuszy wewnętrznych, zarządzania talentami oraz umiejętności kształtowania wizji rozwoju technologii i przywództwa. Jedynie 55 proc. CIO z Polski uznało umiejętność utrzymywania relacji i wpływania na wewnętrznych interesariuszy za swoją mocną stronę. Ponadto w porównaniu z odpowiedziami CIO z całego świata, polscy menedżerowie niżej ocenili swoje kompetencje w obszarach umiejętności zarządzania talentami (jedynie 35 proc. CIO uznało ją za swoją mocną stronę), umiejętności współpracy z zewnętrznymi partnerami i dostawcami (29 proc.) oraz zdolności do realizacji złożonych programów i projektów technologicznych (23 proc.).

Polscy CIO za najbardziej istotne uznali dobre relacje z CEO, dyrektorem finansowym, dyrektorem ds. operacyjnych i liderami biznesowymi. Najlepiej menedżerowie odpowiedzialni za IT ocenili swoje relacje z CFO (ok. 77 proc. respondentów oceniło je jako doskonałą lub bardzo dobrą). Nieco mniej, bo 67 proc. dyrektorów ocenia bardzo dobrze swoje relacje z CEO, a 57 proc. z menedżerami ds. operacyjnych. Bardzo dobrze ocenili również swoją relację z globalnym lub regionalnym CIO (w przypadkach, gdy istnieje taka pozycja w organizacji).

Zapytani o to, jakie technologie będą miały największy wpływ na rozwój biznesu w ciągu najbliższych dwóch lat, CIO zgodnie z oczekiwaniami wskazali na rozwiązania analityczne (77 proc. na świecie i 73 proc. w Polsce), rozwiązania business intelligence oraz rozwiązania digital (75 proc. na świecie i 67 proc. w Polsce). W odróżnieniu jednak od CIO w innych krajach, na trzeciej pozycji listpolscy CIO umieścili rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa/ prywatności danych (67 proc. ankietowanych uznało te rozwiązania za istotne). Cyberbezpieczeństwo znalazło się na liście przed rozwiązaniami typu cloud, które zostały docenione przez 53 proc.

Jak co roku, CIO byli pytani, na co przeznaczane są środki na IT w ich firmach. Jak się okazuje dwie trzecie budżetu IT, a połowa w Polsce, jest wydawane na utrzymanie bieżącej działalności. Jednocześnie na CIO często wywierana jest presja zwiększenia wydatków inwestycyjnych związanych z wdrażaniem innowacji w biznesie. „Dlatego też tak bardzo ważna jest świadomość tego, że wydatki na innowacje dziś – będą wiązały się ze wzrostem wydatków operacyjnych w kolejnych latach.. Na całym świecie 16 proc. bieżących budżetów jest przeznaczanych na innowacje i rozwój biznesu. W Polsce wydatki na innowacje stanowią 19 proc. budżetu IT. W firmach mających siedzibę w naszym kraju wyższe są także nakłady IT na rozwój biznesu, które stanowią 32 proc. budżetu technologicznego” – wyjaśnia Andrzej Lachowski, Partner Deloitte i lider zespołu Technology Consulting w Europie Środkowej i Wschodniej.

Analizując wyniki tegorocznego badania odkryto trzy wyróżniające się wzorce działań, które określają sposób, w jaki CIO tworzą wartość swojej firmy oraz w jaki przygotowują się na zmiany. Są to:

  • Zaufani Wykonawcy (42 proc. badanych) – dostarczają usługi na wymaganym poziomie, skupiając się na kosztach, efektywności operacyjnej i zapewnieniu odpowiedniej wydajności.
  • Inicjatorzy Zmian (22 proc. badanych) – przewodzą inicjatywom ukierunkowanym na wdrożenie transformacji oraz innych zmian w biznesie. Dużo czasu poświęcają na wsparcie realizacji strategii biznesowej i wdrożenie nowych technologii.
  • Współtwórcy Biznesu (35 proc.) – spędzają większość swojego czasu na kształtowaniu strategii biznesowej i przygotowaniu organizacji do zmian, zapewniając efektywne wdrożenie strategii.

„Nie można powiedzieć, że jeden wzorzec zachowań CIO jest lepszy od innych. Istotne, by wybrać ten, który jest najlepiej dopasowany do potrzeb biznesowych danej firmy. A ponieważ potrzeby biznesowe i kompetencje osobowe zmieniają się, CIO mogą znaleźć się w sytuacji, w której powinni umieć przekształcić swój aktualny wzorzec zachowań. Kluczowa jest więc elastyczność” – podsumowuje Stanisław Bochnak.

Relations_influence

 

 

Leadership_talent

 

Investment_priorities

 

Business_priorities

 

 

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone