Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 29/10/2020

Scroll to top

Top

2 komentarze

Korzyści z wdrożeń ERP rosną proporcjonalnie do jakości danych

Korzyści z wdrożeń ERP rosną proporcjonalnie do jakości danych

16 marca 2017

Z raportu firmy analitycznej Panorama Consulting wynika, iż 81% firm odnotowało korzyści z wdrożenia systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Jednak poziom satysfakcji  jest tym wyższy, im lepszej jakości dane zostały zaimplementowane.

Według raportu Panorama Consulting ERP 2016, to właśnie jakość danych jest dominującym czynnikiem, który wpływa na czas implementacji systemów ERP, a tym samym ocenę wdrożenia przez firmy. W porównaniu do ubiegłych lat, na problem z danymi wskazuje więcej respondentów, co spowodowane jest m.in. znacznym przyrostem informacji, a także – za sprawą rewolucji mobilnej – „uwolnieniem” informacji zaszytych wcześniej w stacjonarnych i dość hermetycznych systemach. Według analityków firmy, które poświęciły czas na opracowanie planu migracji danych, są zdecydowanie mniej narażone na późniejsze komplikacje i opóźnienie całego procesu wdrożeniowego.

Jesteś tym, co jesz

Stwierdzenie to z powodzeniem możemy odnieść również do systemu klasy ERP – staje się on tym, co wchłonie. Skoro z założenia system jest narzędziem kontrolującym i wspierającym wszystkie obszary funkcjonowania firmy, to jakość całego procesu – przetwarzania informacji i wyciągania z nich wniosków – zależy w ogromnej mierze od danych, którymi aplikacja została „nakarmiona”.

Można powiedzieć, że systemy informatyczne są uzależnione od jakości danych, podobnie jak samochody od dobrej jakości paliwa. Jeśli zasilimy aplikację nieaktualnymi informacjami, to będą generowane błędne wnioski. Niestety, firmy często nie dysponują aktualnymi danymi, co wynika ze stosunkowo niewielkiej automatyzacji przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, a co za tym idzie możliwości popełnienia zwykłego ludzkiego błędu w momencie wprowadzania danych – tłumaczy Adam Stańczyk, analityk biznesowy ze śląskiej firmy BPSC, która ma na swoim koncie ponad 700 zrealizowanych projektów wdrożeniowych ERP w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

Najsłabsze ogniwo

Jak wynika z analizy Panorama Consulting, dane są największą barierą w realizacji wdrożeń i w największym stopniu odpowiadają za niezrealizowanie projektów w planowanym wcześniej terminie. Na tę kwestię wskazało aż 15% badanych. Problemem jest też brak aktualizacji informacji. Skalę dobrze pokazują statystki Data Geonomics Index. Wynika z nich, że aż 41 proc. danych globalnych przedsiębiorstw nie było modyfikowanych od 3 lat, zaś 12 proc. w ciągu 7 minionych lat nigdy nie zostało nawet otwartych. Liderzy IT twierdzą, że jedynie 20 proc. zbieranych przez nich danych wykorzystuje się do usprawniania procesów biznesowych, a 33 proc. z nich klasyfikuje się jako ROT, czyli Redundant, Obsolete or Trivial: zbędne, przestarzałe i nieistotne.

Nadzieja w IoT?

Zdaniem ekspertów, jakość a przede wszystkim szybkość dostarczania i przetwarzania danych mogłoby poprawić szybkie wdrażanie Internetu Rzeczy. Komunikacja pomiędzy maszynami i przekazywanie danych online bez pośrednictwa człowieka zwiększyłoby ich aktualność i nie generowałoby również zbędnych informacji. Jednak na razie IoT to wciąż technologia niszowa – dla przykładu, w przemyśle zaledwie 8% firm deklaruje wykorzystanie tych rozwiązań – chociaż coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega w tej technologii potencjał. – W Polsce Internet Rzeczy to oczywiście technologia niszowa, ale możemy zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy w „przededniu” wielkich zmian. Dziś wchodzimy w etap, który ma przygotować firmy na takie zjawiska jak Big Data, Cloud Computing czy Internet Rzeczy. Etap ten będzie oznaczał otwarcie świata maszyn – zarówno tych na produkcji, jak i w przestrzeni magazynowej czy logistycznej – na komunikację z oprogramowaniem wspierającym zarządzanie – zwraca uwagę Adam Stańczyk.

Zadowoleni z wdrożeń

Nie bez powodu w badaniu jako kluczowe korzyści implementacji systemów ERP wymieniano lepszy dostęp do informacji (14%), wyższą jakość danych (11%) oraz zwiększoną wydajność (11%). Dodatkowo respondenci wskazywali także na zwiększoną interakcję, w tym również z klientami, co zauważyło 8% badanych.

Warto podkreślić, że ogółem 57% firm przebadanych przez Panorama Consulting uznaje, że wdrożenie zakończyło się sukcesem. Zaledwie 7% przyznało się do porażki. To stosunkowo niewiele, jednak biorąc pod uwagę możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie aktualnych danych, wyniki te mogą być jeszcze lepsze.

Badane przedsiębiorstwa oceniły również współpracę z dostawcami aplikacji wspierających zarządzanie. Tutaj wyniki prezentowały się podobnie, 54% z nich określiło swoje doświadczenia jako bardzo dobre lub dobre, co oznacza 9% wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, a zaledwie 10% przedsiębiorców przyznało się do tego, że relacje z dostawcą nie spełniły ich oczekiwań.

Comments

  1. Adrian Marczyński

    System ERP (polecam systemy firmy Sykom http://sykom.pl) choćby najlepszy, nie stworzy konkretów z niczego. Przymierzając się do wdrożenia trzeba najpierw przeanalizować procesy zachodzące w firmie i zastanowić się nad ich sensem. Program komputerowy może przyspieszyć przepływ informacji i zautomatyzować wiele procedur, ale nie nada sensu tym bezsensownym. Obrazuje to dobrze skrót GIGO – Garbage In, Garbage Out. Jeśli wejściowe dane nie będą wiarygodne, pełne i potrzebne, to nic przydatnego również się nie dowiemy.

  2. I.Tomaska

    Działania w firmie przyśpieszyły wraz z dodaniem systemu ERP dla naszej firmy, za pomocą kilku kliknięć ogarniam cały system ) Ostatnio korzystamy z usług https://firmao.pl/info, polecam

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone