Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 15/10/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Mobilność a informatyka poznawcza

Mobilność a informatyka poznawcza

13 grudnia 2016

Konsumeryzacja informatyki i Internet rzeczy (IoT) to dwa kierunki, które zmieniają sposób, w jakim ludzie korzystają z urządzeń końcowych.

Kto z nas nie przyzwyczaja się do zalet jakie umożliwia korzystanie w codziennym życiu z technologii, jak choćby zarządzanie własnym czasem czy robienie zakupów przez Internet. Dziś rzeczywistość jest taka, że codziennie na świecie sprzedaje się więcej smartfonów i tabletów niż rodzi się dzieci. Wyliczono, że przeciętna osoba na świecie sprawdza swój smartfon średnio150 razy dziennie, co daje jedno sprawdzenie co 6 minut. W ślad za tymi wyliczeniami idą kolejne przewidywania, w których zakłada się, że rynek tzw. urządzeń ubieranych wzrośnie co najmniej pięciokrotnie w ciągu kolejnych czterech lat.

Ta mobilna transformacja jest widoczna wokół nas właściwie na każdym kroku, dawno już przestając być tylko wybujałym sloganem, wymyślonym przez ludzi od marketingu czy promocji. Jest widoczna również w Polsce, szczególnie w większych miastach, gdzie ludzie pracujący w metrze np. na tablecie czy w kawiarni z laptopem to już niemal codzienny widok.

„Dzisiejsze mobilne i elastyczne środowisko pracy jest wielowarstwowe, jego wszystkie elementy są ze sobą połączone a całość szybko się rozwija.” – zaznacza Wolfgang Meyer, szef firmy Citrix na Europę Wschodnią. – „Coraz więcej obszarów naszego życia sprzyja koncepcji mobilności, która zakłada dostępność do informacji i możliwość działania w dowolnym czasie, a także z dowolnego miejsca czy urządzenia tym samym wspierając ludzi do bycia bardziej efektywnymi, co z kolei ma wpływ na kondycję biznesu i rentowność organizacji.” – dodaje.

Urządzenia mobilne nie tylko odgrywają istotną rolę w naszej ogólnej konsumpcji informacji, ale także są ważnymi narzędziami, za pomocą których przyswajamy coraz większy procent nowych informacji. Ponad 2,5 trylionów bajtów danych jest generowanych każdego dnia. Są to zarówno treści video, grafika, informacje dotyczące lokalizacji a także działania w mediach społecznościowych, które przede wszystkim są wykonywane z urządzeń mobilnych, co powoduje, że mobilna transmisja danych rośnie rocznie o około 80 procent.

W globalnym społeczeństwie oraz gospodarce, których wartość jest coraz częściej skorelowana z informacją, wiedzą i dostarczanymi oraz konsumowanymi usługami, te dane to jeden z najbardziej wartościowych i złożonych ‘surowców’ na świecie. Takie spostrzeżenia pomagają nam formować wyobrażenia o otaczającym nas świecie i zmieniają sposób interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem biznesowym. Jednak do niedawna nie posiadano środków by badać je efektywnie.

Cognitive computing, czyli informatyka poznawcza jeszcze inaczej zwana informatyką kognitywną odnosi się do systemów, które się uczą. Zamiast być jednoznacznie zaprogramowane tak, jak w przypadku tradycyjnych rozwiązań, te uczą się i wyciągają wnioski ze współdziałania z ludźmi i otoczeniem. Tym samym jeśli dana sytuacja powtarza się taki system potrafi to wykryć, by w konsekwencji wyciągnąć z niej trafniejsze wnioski. 

Mówiąc językiem informatyki takie systemy potrafią adaptować, analizować, strukturyzować i przetwarzać dane tak, by zamieniać je w doświadczenie. Ich działanie można porównać do ludzkiego mózgu.

Mobilność umocowana w sferze informatyki poznawczej oznacza kreowanie lepszych  doświadczeń dla użytkownika końcowego z pracy w takim środowisku, rozszerzonym o zoptymalizowaną sieć do zarządzania dużą ilością danych dostępnych z ich monitorowania czy digitalizacji.

Połączenie mobilności i analityki daje ludziom dostęp i możliwość pracy, kiedy i gdzie ci najbardziej tego potrzebują a także zwiększa możliwości organizowania własnego czasu. W ten sposób pracownicy są również w stanie lepiej wykorzystać wiedzę odnośnie własnej organizacji, lepiej spożytkować czas i posiadane zasoby a w konsekwencji szybciej i efektywniej osiągać określone cele i wyniki.

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone