Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 18/10/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Myśl globalnie — zarządzaj horyzontalnie

Myśl globalnie — zarządzaj horyzontalnie

27 października 2016

Firmy, które chcą być konkurencyjne na dynamicznie zmieniającym się rynku, muszą być skutecznie zarządzane. W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej nie da się tego osiągnąć bez przejścia na horyzontalny – procesowy – model kierowania przedsiębiorstwem i zastosowania innowacyjnych narzędzi IT. Organizacje, które wdrożyły już u siebie nowoczesny sposób zarządzania, istotnie zwiększają swoje szanse na wejście do grona liderów w swoich branżach.

Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z zarządzania procesowego polscy menedżerowie wymieniają: podniesienie jakości usług swoich firm, zwiększenie ich wydajności oraz poprawę mobilności i szybkości działania. Jednocześnie niemal wszystkie przedsiębiorstwa, które zastosowały już u siebie taki model zarządzania są bardzo zadowolone ze swojej sprawności biznesowej i generowanych zysków. Jak pokazują badania, wciąż jednak tylko jedna czwarta polskich firm jest zarządzana w oparciu o procesy.

Dlaczego tak się dzieje? Już samo przejście firmy z zarządzania funkcjonalnego, opartego na silosach, na nowoczesny model, którym jest organizacja horyzontalna, to ogromna zmiana nie tylko dla kadry zarządzającej, ale dla wszystkich pracowników. Dodatkowym wysiłkiem jest tu także wybór odpowiedniego oprogramowania klasy ERP. – Taki system ma być wsparciem dla pracowników w realizacji ich zadań wynikających z ustalonego przebiegu procesów oraz pokazywać im krok po kroku, co i kiedy mają wykonać – tłumaczy Renata Łukasik, dyrektor ds. oprogramowania i członek zarządu
w Macrologic SA, będącego polskim dostawcą systemów ERP.

Spójrz na firmę jako na całość

Tradycyjny podział przedsiębiorstwa na działy stwarza ułudę bezpieczeństwa, ale nie przystaje do szybko zmieniającego się rynku i – co za tym idzie – potrzeb klientów. – Usztywniona struktura może być dużym zagrożeniem dla rozwoju firmy. Dlatego na organizację lepiej spojrzeć w bardziej elastyczny sposób: jak na całość, która realizuje procesy biznesowe – tłumaczy Renata Łukasik.Taka samoświadomość pozwala również szybciej i trafniej reagować na zmiany w otoczeniu, co ma istotny wpływ na konkurencyjność firmy – dodaje.

Metamorfozę w organizację horyzontalną należy zacząć od opisania procesów, które zachodzą
w firmie, a następnie dokonać ich analizy. W procesowym opisie funkcjonowania firmy należy wskazać, które procesy są krytyczne z punktu widzenia działalności firmy, a które mają charakter pomocniczy. Warto zacząć od opisania i informatyzacji tylko kluczowych procesów – takich, które zapewniają firmie zyski.

Ale to nie wszystko. – Organizacja horyzontalna zmienia samo podejście do ludzi. Przełożony jest tu bardziej partnerem i mentorem niż tylko szefem. Zmiana dotyczy też samych pracowników.
W organizacji horyzontalnej stają się oni bardziej samodzielni i zmotywowani. I co najważniejsze: otwarci na kolejne zmiany w przyszłości
– podkreśla Renata Łukasik. I dodaje: – Staramy się przekonać polskich przedsiębiorców do wdrożenia w swoich organizacjach procesowego modelu zarządzania.
W tym celu na portalu
organizacjahoryzontalna.pl dzielimy się wiedzą na ten temat.

Wybierz system klasy ERP wspierający zarządzanie procesami

Przejście z funkcjonalnego modelu zarządzania na model procesowy wiąże się z koniecznością wdrożenia innowacyjnego oprogramowania. Najnowocześniejsze rozwiązania klasy ERP muszą być bezpieczne – firmy boją się bowiem ataków hakerskich i wycieku danych; elastyczne – stwarzające możliwość dostosowania systemu do potrzeb danego przedsiębiorstwa i integrację z rozwiązaniami już funkcjonującymi oraz proste w obsłudze, czyli intuicyjne.

Istotnym kryterium przy wyborze nowoczesnego systemu ERP jest także jego cena. Do tej pory na zakup takich narzędzi IT mogły sobie pozwolić największe korporacje. Na rynek wchodzi jednak pierwszy polski procesowy system ERP – Macrologic Merit. Co ważne, system jest całkowicie dostosowany do wymogów polskiej gospodarki oraz obowiązujących przepisów prawnych np. do przesyłania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Tworząc Macrologic Merit mieliśmy na celu jeszcze większe wsparcie naszych klientów w ich rozwoju. W efekcie tego dzisiaj nie ma lepszego rozwiązania na rynku pod względem merytorycznym niż Macrologic Merit. Bo już w swoim DNA odpowiada polskiemu systemowi gospodarczemu oraz jest zgodny z naszymi przepisami prawa –  tłumaczy prezes Macrologic SA, Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz.

System działa horyzontalnie, czyli równolegle do realizowanych czynności, integrując wszystkie role
i działy w firmie. Zawiera też bogaty pakiet – blisko 200 – predefiniowanych procesów, dotyczących np. produkcji, zamówień czy księgowości. To pozwala na szybie uruchomienie i wdrożenie systemu w przedsiębiorstwie. – W Macrologic Merit każdy z procesów dzięki modelerowi można jednak w łatwy sposób przemodelować. W ten sposób przebieg procesu w systemie może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa – tłumaczy Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu procesowym

Inaczej niż w tradycyjnych rozwiązaniach ERP, w Macrologic Merit mamy też do czynienia z jedną aplikacją, a nie zestawem modułów. Każdy z użytkowników poprzez swój własny spersonalizowany pulpit ma dostęp do tych funkcji, które wynikają z jego roli w procesach organizacji. – Dzięki temu może on efektywnie wykonywać swoje zadania bez konieczności poszukiwania różnych funkcji systemu. Każdy pracownik widzi też, jakie zadania, wynikające z wcześniej uruchomionych procesów przebiegających aktualnie w firmie, ma do zrealizowania – wyjaśnia Jarosław Witwicki, dyrektor ds. sprzedaży w spółce Macrologic.

Koszty utrzymania oprogramowania są nieporównywalnie mniejsze od kosztów zagranicznych systemów. Dlaczego? Bo zagraniczne systemy są na tyle skomplikowane, że muszą być obsługiwane przez specjalistów. Macrologic Merit natomiast został tak skonstruowany, by osoba bez wiedzy informatycznej, a jedynie po wcześniejszym przeszkoleniu, mogła samodzielnie modelować i zmieniać procesy.

W listopadzie i grudniu br. w dziewięciu największych polskich miastach odbędą się specjalne śniadania biznesowe organizowane przez polskiego dostawcę systemów klasy ERP. Podczas spotkań eksperci spółki będą mówić o zarządzaniu procesowym, tłumacząc zainteresowanym menagerom, jak
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających ten model zarządczy można usprawnić przepływ informacji oraz procesy decyzyjne związane m.in. z obiegiem faktur, zatrudnianiem nowych pracowników, realizacją zamówień i wytwarzaniem produktów.

Więcej informacji o spotkaniach znajdą Państwo na http://www.konferencje.macrologic.pl/

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone