Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 21/11/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Po polską chmurę sięgają coraz większe firmy

Po polską chmurę sięgają coraz większe firmy

Taki wniosek płynie z corocznego badania satysfakcji klientów Oktawave, polskiej publicznej chmury obliczeniowej dla biznesu. Wyniki ankiety wskazują m.in. na wzrost aż o 12 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku w segmencie firm zatrudniających powyżej 100 pracowników.

Na usługę w modelu cloud computing decydują się coraz chętniej duzi gracze, poszukujący rozwiązań, które usprawniają działalność operacyjną. Jednym z nich jest jeden z największych rodzimych przedstawicieli rynku e-commerce: sklep Morele.net.

Nie zastanawialiśmy się, czy przejść z serwerów fizycznych na wirtualne, bo było to dla nas oczywiste. Chmura to naturalny kierunek rozwoju przy rosnącej infrastrukturze – mówi Radek Stasiak, współwłaściciel Morele.net, serwisu będącego liderem wśród największych polskich sklepów internetowych i zarazem najwyżej ocenianym przez użytkowników.

Dlaczego duże firmy migrują do chmury?

W badaniu przeprowadzonym przez Oktawave trzema najczęściej wskazywanymi czynnikami, uwzględnianymi przy wyborze tej platformy chmurowej, okazały się:

  1. stabilność (88% użytkowników uważa ten czynnik za krytyczny lub bardzo ważny),
  2. elastyczność (odpowiednio 87% użytkowników),
  3. i bezpieczeństwo (odpowiednio 86% użytkowników).

Klienci doceniają także, że chmura pozwala obniżyć koszty utrzymania firmowej infrastruktury IT (odpowiednio 77% użytkowników), zwiększając jej niezawodność oraz dostępność.

Zastanawialiśmy się, czy budować wirtualne środowisko na własną rękę, czy wykorzystać istniejące rozwiązania – mówi Radek Stasiak. Zadecydowaliśmy jednak, aby nie brać na siebie ciężaru utrzymywania fizycznej infrastruktury (serwery, macierze, przełączniki itp.). Po przetestowaniu kilku zewnętrznych rozwiązań, zdecydowaliśmy się na Oktawave.

Innymi zaletami chmury, wpływającymi na decyzję o migracji, są – według respondentów – skalowalność i wygoda. Model cloudowy to przede wszystkim sposób udostępniania infrastruktury IT jako usługi dopasowanej do konkretnych potrzeb. Takie podejście odciąża z konieczności bezbłędnego szacowania zapotrzebowania na zasoby IT, tym samym zwiększając efektywność i niwelując uciążliwe przestoje.

Dynamiczne zarządzanie zasobami – cenione przez użytkowników chmury – umożliwia mechanizm Autoskalera. Ten autorski system udostępniania i zarządzania chmurą Oktawave, pozwalający na automatyczne dostosowywanie wielkości infrastruktury do aktualnego obciążenia aplikacji, oceniło jako krytyczny lub bardzo ważny aż 81% badanych.

W migracji do chmury chodziło nam głównie o zaspokojenie potrzeby skalowalności i wykorzystanie rozwiązań, które opierają się na większej liczbie stosunkowo lekkich serwerów – do tego serwery wirtualne nadają się doskonale – twierdzi Radek Stasiak.

Niezmiennie kluczowa dla zdecydowanej większości klientów jest szybkość działania infrastruktury. To czynnik krytyczny lub kluczowy dla 81% respondentów. Istotna jest także dostępność na żądanie, którą za krytyczną lub bardzo ważną uważa aż 80% klientów. Ważne są także kwestie związane z redukcją kosztów oraz z ich płynną regulacją. Klienci doceniają możliwość rozliczania w cyklach godzinowych, co jest istotne zwłaszcza w okresach zmieniającego się obciążenia oraz możliwość zaprzestania użytkowania w dowolnym momencie. Stąd elastyczny model rozliczeń został zakwalifikowany jako krytyczny lub bardzo ważny przez 87% badanych.

Co firmy migrują do Oktawave?

Atrybuty chmury, którymi kierują się firmy, wybierając ten model usługi, znajdują potwierdzenie w najczęściej hostowanych aplikacjach. W chmurze niezmiennie chętnie umieszczane są portale i strony WWW, z czego korzysta ponad 70% klientów Oktawave. Podobnie aplikacje mobilne, które hostuje 65% badanych. Analiza wskazuje także, że klienci coraz częściej i odważniej uruchamiają w chmurze bardziej zaawansowane rozwiązania. Elastyczność modelu chmurowego, atrakcyjne koszty wdrożenia i utrzymania systemów sprawiają, że już co piąty respondent przetwarza systemy CRM, korzystając z Oktawave. Rozwiązania klasy Business Intelligence oraz ERP powierzył polskiej chmurze obliczeniowej co dziesiąty badany.

Na podstawie obserwacji rynku i naszych badań wiemy, że rośnie świadomość technologiczna oraz wymagania firm odnośnie do jakości usług. Świadczy o tym nie tylko przenoszenie do Oktawave zaawansowanych i krytycznych dla biznesu systemów, ale również fakt, że niemal 90% naszych klientów dysponowało wystarczającymi kompetencjami, aby dokonać migracji samodzielnie – podkreśla Dariusz Nawojczyk, CMO w firmie Oktawave.

Coraz więcej rynkowych liderów szuka profesjonalnych rozwiązań, a potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pełni kluczową rolę. To właśnie ci najbardziej wymagający inspirują rozwój naszej firmy, a przez to całego rynku w Polsce. Wśród nich znajdziemy nie tylko przedstawicieli e-commerce, ale marki takie jak TUI, Pracuj.pl, AVIS, Nutricia czy Polskie Radio. Wszyscy oni potrzebowali stabilnej, bezpiecznej i skalowalnej platformy, której mogli zaufać.

Zależało nam na łatwym i wygodnym kontakcie, dlatego szukaliśmy partnera w kraju. Za Oktawave przemawiała wysoka reputacja, bardzo dobre opinie z rynku usług IT. Okres testowy potwierdził wysoką jakość usług, kompetencje pracowników i partnerskie, ukierunkowane na klienta, podejście do współpracy – dodaje Radek Stasiak.

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone