Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 11/12/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Polskie firmy coraz istotniejszym odbiorcą cloud computingu

Polskie firmy coraz istotniejszym odbiorcą cloud computingu

12 lipca 2017

4,7 mld dolarów – tyle wyniosły globalne przychody Oracle ze sprzedaży usług chmurowych w zakończonym właśnie roku fiskalnym. Oznacza to wzrost aż o 66% w porównaniu do poprzedniego roku. Dynamika sprzedaży rozwiązań Oracle w chmurze rośnie już od 4 lat. Coraz większy wpływ na te wyniki ma szybsza adaptacja cloud computingu w Europie Środkowo – Wschodniej, w tym także w Polsce.

Imponujący wzrost firma odnotowała we wszystkich segmentach usług chmurowych. Co ciekawe, na zbliżonym poziomie kształtowało się zainteresowanie rozwiązaniami PaaS, IaaS oraz SaaS.

Wiatr zmian

W przypadku usług PaaS oraz IaaS przychody zwiększyły się o 60% do poziomu 1,4 mld dolarów, w przypadku usług SaaS wzrost – licząc bez GAAP – wyniósł 68%. W zakończonym 31 maja roku fiskalnym, Oracle sprzedał oprogramowanie w chmurze, za kwotę 3,4 mld dolarów. Oznacza to, że sprzedaż subskrypcji usług w chmurze stanowi już ponad 12% globalnych przychodów amerykańskiej korporacji, które ogółem wzrosły o 2% do poziomu 37,9 mld dolarów.

Warto zauważyć, że w odróżnieniu od innych firm, w których najczęściej wraz z rozwojem biznesu, dynamika przychodów spada, Oracle systematycznie poprawia wyniki. W roku fiskalnym 2014 sprzedaż usług PaaS oraz SaaS wzrosła o 20%, w 2015 r. o 34%, rok później już o 52%. Tegoroczne wyniki pokazują, że można osiągnąć jeszcze wyższy wzrost – na poziomie nawet 60%.  Z rozwiązań PaaS i IaaS Oracle korzysta już ponad 21 tys. klientów, jeszcze więcej, bo ponad 25 tys. klientów zdecydowało się skorzystać z oprogramowania jako usługi – Tylko w ciągu ostatnich 6 miesięcy zrealizowaliśmy na całym świecie ponad 350 wdrożeń systemów ERP w chmurze. Co ciekawe, około 50% klientów, którzy wybrali model SaaS, nigdy wcześniej nie korzystało z rozwiązań Oracle. Dobrze ilustruje to zmiany jakie zaszły na rynku. Klienci znacznie chętniej decydują się na chmurę, nawet wówczas, gdy wcześniej nie korzystali z rozwiązań danego dostawcy. Mamy więc do czynienia z diametralną zmianą świadomości menedżerów – mówi Janusz Naklicki, szef regionu Oracle CEE & CIS.

Polska coraz istotniejsza na globalnej mapie

Coraz większy udział w przychodach Oracle z chmury mają kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również Polska. W ubiegłym roku tylko w naszym kraju gigant z Redwood City podpisał kilkadziesiąt dużych umów na wdrożenie usług chmurowych – przede wszystkim w dużych, zatrudniających powyżej 250 pracowników przedsiębiorstwach. Do grona klientów dołączyły m.in. takie firmy jak Allegro (HCM Cloud), Comarch (APM), Vectra (Management Cloud), a także Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, który zdecydował się na rozwiązania DB Cloud, Compute Cloud i Storage Cloud.

Jednym z większych projektów Oracle w obszarze chmury jest ten prowadzony dla Orange Polska, który realizuje proces wymiany oprogramowania wspierającego zarządzanie. Chmurowy system Oracle Cloud ERP zastąpi dwa wykorzystywane do tej pory w spółkach Grupy Orange stacjonarne systemy ERP wraz z kilkunastoma lokalnymi instalacjami. Orange spodziewa się, że w wyniku migracji do systemu chmurowego, co ma zakończyć się na przestrzeni 3-4 lat, uda się nie tylko uprościć procesy i znacząco obniżyć koszty IT, ale także przyśpieszyć pracę i dostosować organizację do oczekiwań millenialsów, w tym m.in. wprowadzić na rynek nowe usługi cyfrowe.

Wśród nowych odbiorców chmurowych rozwiązań Oracle warto wymienić także Betacom, który zakupił licencje Oracle Management Cloud. Przy użyciu potężnej mocy obliczeniowej dostępnej w chmurze, spółka wykonuje zaawansowane analizy działania kluczowych systemów dla jednej z największych spółek energetycznych. Oracle Management Cloud został także wdrożony przez Transition Technologies – rozwiązanie wykorzystywane do kontroli i zarządzania firmowymi aplikacjami zainstalowanymi u klientów pozwoliło na dwukrotne przyśpieszenie ich obsługi. Z kolei firma in4mates wykorzystała rozwiązanie Application Performance Monitoring do optymalizacji udostępnianego bankom systemu oceny ryzyka kredytowego. 

Cyfrowa transformacja firm przestaje być marketingowym sloganem, staje się faktem. Także w Polsce, gdzie firmy coraz częściej rezygnują z tradycyjnych wdrożeń na rzecz usług chmurowych. Z analiz Oracle wynika, że rynek usług chmurowych rośnie obecnie około 5 razy szybciej niż inwestycje w systemy tradycyjne. Największy potencjał widzimy na rynku użyteczności publicznej, finansowym oraz telekomunikacyjnym  – zwraca uwagę Janusz Naklicki.

Zmiana punktu widzenia

Rosnącą popularność chmury obliczeniowej w regionie potwierdzają dane firmy analitycznej IDC. Wyłaniają się z niego dwa ważne wnioski: po pierwsze, wartość rynku IT w ciągu najbliższych 4 lat będzie systematycznie rosła, choć nie wszędzie w takim samym tempie. IDC prognozuje, że wzrost wydatków na IT w latach 2016 – 17 w największym stopniu odczuwalny będzie w Polsce i wyniesie 3,7%. Dla porównania, w Czechach nie przekroczy on 1,9% a w Rosji odczuwalny będzie nawet spadek o ponad 2%.

O ile w 2016 r. wartość rynku IT w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła 38 miliardów dolarów, o tyle w 2020 r. wyniesie już 44 mld dolarów. Ale nie wzrost nakładów jest tutaj najbardziej istotny. Ciekawszy jest drugi wniosek – o ile udział outsourcingu IT w 2016 r. wyniósł 38%, o tyle w 2020 r. wzrośnie on już do 44%. W tym samym czasie udział tradycyjnych usług IT spadnie z 63% do 57%. Największy wzrost będzie udziałem outsourcingu infrastruktury (wzrost z 10 do 14%, w tym niemal dwukrotny wzrost wartości usług w chmurze – z 2,6% do 4,6%). W największym stopniu spadną natomiast nakłady na infrastrukturę klienta – z 23% do 20% w ciągu 4 najbliższych lat.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Oracle wynika, że obecnie już 40% firm z regionu, zatrudniających od 250 do 1000 pracowników korzysta z chmury. Niemal połowa firm zatrudniających ponad 2500 osób i 41% przedsiębiorstw posiadających od 1000 do 2500 pracowników planuje wdrożenie usług w chmurze lub ocenia możliwość ich zastosowania. – Oceniamy, że za kilka lat usługi chmury publicznej staną się tak powszechne, jak Internet. Doświadczenia pokazują bowiem, że chmura daje ogromne korzyści, w postaci nie tylko mniejszych kosztów, ale też szybkości wdrożenia, czy większego bezpieczeństwa danych. I co najważniejsze – przedsiębiorcy to dostrzegają i tematu chmury już nie bagatelizują – komentuje Janusz Naklicki.

Burza na horyzoncie

Mimo tych optymistycznych prognoz i odczuwalnego wzrostu inwestycji w chmurę, mamy jednak sporo do nadrobienia. Dane pokazują bowiem, że pod względem adaptacji chmury, dystans pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Zachodnią jest znaczący i co warto podkreślić – systematycznie będzie się zwiększał. Jak wynika z danych IDC, w 2017 r. wydatki na chmurę prywatną i publiczną wyniosą 594 mln dolarów. W 2020 r. wzrosną do 876 mln dolarów. Dla porównania, wydatki na chmurę w Europie Zachodniej wzrosną w tym czasie z 6,19 mld dolarów do 9,11 mld dolarów. Do końca 2017 roku aż 80% globalnych firm zainicjuje projekty w zakresie cyfrowej transformacji. To poważne wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw.

–  Brak inwestycji w chmurę grozi tym, że polskie firmy a co za tym idzie, nasza gospodarka, będą mniej innowacyjne. Chmura daje ogromne korzyści, w postaci nie tylko mniejszych kosztów, ale też szybkości wprowadzania nowych usług na rynek. Przedsiębiorstwa, które to rozumieją, po prostu w krótkim czasie deklasują konkurencję – podsumowuje Janusz Naklicki.

 

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone