Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 24/05/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Raport: Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

Raport: Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

24 lutego 2017

PwC, globalna sieć przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze, opublikował raport na temat trendów i perspektyw zarządzania kapitałem ludzkim w firmach z sektora finansowego.

Z raportu wynika, iż :

  • 60% prezesów instytucji finansowych wierzy, że do roku 2020 największe talenty będą chciały pracować dla organizacji, których system wartości jest spójny z ich własnym
  • 2,60 wyniósł w 2015 roku krajowy wskaźnik zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki w sektorze usług finansowych
  • 34% wyniósł w sektorze finansowym wskaźnik dobrowolnych rezygnacji wśród młodych osób zatrudnionych krócej niż 12 miesięcy

 „Branża bankowa przechodzi w Polsce duże zmiany, które dodatkowo będą miały, a w niektórych przypadkach już mają, istotny wpływ na procesy personalne. Z jednej strony mamy do czynienia z ciągłą konsolidacją sektora bankowego oraz z coraz powszechniejszą  praktyką  wydzielania powtarzalnych funkcji operacyjnych do centrów usług wspólnych, co przekłada się na zmianę modeli funkcjonowania organizacji oraz modyfikuje potrzeby w zakresie rekrutacji pracowników. Z drugiej strony – postęp technologiczny i powiązany z nim rozwój działalności tzw. fin-techów powoduje, że w dzisiejszej rzeczywistości banki walczą o przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników o specyficznych kompetencjach, np. w obszarze analizy i interpretacji danych czy w obszarze informatyki.” – mówi Łukasz Bystrzyński, partner w PwC, lider zespołu doradztwa dla sektora finansowego.

Obserwując zmiany zachodzące na rynku pracy oraz w branży usług finansowych, eksperci PwC wyznaczyli 7 strategicznych priorytetów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Ich realizacja może w znaczący sposób wspomóc procesy rekrutacji i utrzymywania pracowników, a także zwiększyć skuteczność i efektywność pracy działów personalnych.

  1. Odbudowa pozytywnego wizerunku i zaufania do firmy oraz przedefiniowanie marki spółki jako pracodawcy, aby skutecznie przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników.
  2. Rozwój dynamicznych modeli planowania zatrudnienia, umożliwiających właściwą alokację zróżnicowanych pracowników.
  3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikacji z kandydatami do pracy w celu ich lepszego dopasowania do potrzeb firmy oraz usprawnienia procesów rekrutacyjnych.
  4. Zaangażowanie w kształtowanie akademickich ścieżek kształcenia oraz modernizacja procesów rozwoju i szkoleń pracowników firmy.
  5. Zwiększenie efektywności pracy poprzez wprowadzenie rozwiązań digitalowych.
  6. Wykorzystanie analityki HR w biznesowych procesach decyzyjnych.
  7. Stworzenie systemów pracy i wynagradzania wspierających realizację celów strategicznych firmy.

Cały raport do pobrania:
Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego.

 

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone