Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 17/11/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Sposób finansowania informatyki hamuje innowacje

Sposób finansowania informatyki hamuje innowacje

 1 września 2016

Powiększający się rozdźwięk pomiędzy biznesem a informatyką sprawia, że firmy stosują nieprawidłowe podejście do wdrażania chmury.

W czasie, gdy wiele europejskich przedsiębiorstw z sukcesem wdraża rozwiązania chmurowe, prawie połowa zmaga się z takimi problemami, jak rosnące koszty integracji i rozproszenie danych – wynika z nowego badania sponsorowanego przez Oracle. Główny powód: ponad 60% wydatków na IT jest alokowane bezpośrednio w jednostkach biznesowych, z pominięciem działów informatycznych, przez co firmy nie mogą w pełni skorzystać ze wszystkich zalet usług chmurowych, które subskrybują.

Według raportu Oracle pt. Putting Cultural Transformation at the Heart of Cloud Success dwie trzecie decydentów biznesowych w przedsiębiorstwach uważa, że sposób finansowania informatyki w ich firmach jest przestarzały i hamuje innowacje, podczas gdy jeden na trzech decydentów informatycznych jest zdania, że modele finansowania informatyki w jego przedsiębiorstwie przeszkadzają we wprowadzaniu innowacji technologicznych. Badanie zostało przeprowadzone przez Oracle we współpracy z firmą Coleman Parkes i objęło 600 decydentów biznesowych i informatycznych wyższego szczebla w regionie Europy i Bliskiego Wschodu.

Czas zmienić modele finansowania

Badanie pokazało, że aby czerpać pełne korzyści z przetwarzania w chmurze, przedsiębiorstwa muszą przeanalizować swoje modele finansowania informatyki i przejść kulturową transformację. Jedna trzecia (33%) respondentów podała, że nieprawidłowy model finansowania informatyki przeszkadza ich przedsiębiorstwu w rozwoju. Jedna trzecia (33%) uważa również, że kultura informatyczna ich firmy nie dorasta do ery przetwarzania w chmurze.

Co ważne, 72% respondentów stwierdziło, że nowy model finansowania chmury pozwoli działom informatycznym dostarczać przedsiębiorstwu więcej usług chmurowych, a 70% spodziewa się, że model ten pomoże firmie obniżyć koszty.

Badanie rzuca światło na szarą strefę informatyczną

Badanie Oracle pokazało również, że rosnące wydatki na informatykę ponoszone poza działem informatycznym (znane również jako szara strefa IT) są szkodliwe dla przedsiębiorstwa. Ponad jedna trzecia (35%) respondentów z działów informatycznych uważa, że szara strefa przeszkadza działom IT w realizacji celów biznesowych. 46% respondentów stwierdziło wręcz, że ich dotychczasowe podejście do chmury zwiększyło koszty integracji, a ten sam odsetek podał, że doprowadziło to do powstania odseparowanych silosów danych.

Ponadto przeważająca większość ankietowanych (95%) uważa, że szara strefa informatyczna stanowi główną przyczynę rosnącej złożoności. Około jedna trzecia jest zdania, że pozwolenie poszczególnym działom na samodzielne zarządzanie swoimi wydatkami IT prowadzi do problemów z bezpieczeństwem, utrudniając zarządzanie finansowaniem i zmniejszając kontrolę firmy nad jej infrastrukturą informatyczną.

Johan Doruiter, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Systems EMEA powiedział: „Problemy przedsiębiorstw z zasobami chmurowymi wynikają nie tyle z samej technologii, co z braku koordynacji pomiędzy poszczególnymi działami. Decydenci z każdego działu coraz częściej podejmują decyzje o zakupie rozwiązań chmurowych bez udziału dyrektora ds. informatycznych, aby uprościć proces zakupowy. Jednak bez jednej osoby odpowiedzialnej za spójną strategię inwestycji chmurowych firmy nadal będą się borykać z sytuacją, w której poszczególne działy inwestują czas i zasoby w realizację sprzecznych celów”.

Dyrektor IT jako chmurowy drogowskaz

Badanie Oracle pokazało, że w wielu przedsiębiorstwach nie ma jednej osoby, która miałaby wgląd we wszystkie inwestycje w technologię. Utrudnia to firmom opracowanie i realizację spójnej strategii chmurowej. Dyrektor ds. informatycznych nie może dłużej stać na uboczu – musi stać się liderem przejścia na model chmury korporacyjnej. Zważywszy, że integracja danych i zarządzanie nimi wciąż mają dla przedsiębiorstw kluczowe znaczenie, niepokoi fakt, że w 66% przedsiębiorstw dyrektorzy IT kontrolują mniej niż połowę budżetu informatycznego.

„Chmura spełnia oczekiwania przedsiębiorstw pod wieloma względami, ale podejście firm do inwestycji w informatykę jest przestarzałe” – dodał Doruiter. Główna zaleta chmury to bezproblemowe łączenie danych i obciążeń z całego przedsiębiorstwa, a mimo to poszczególne działy wciąż wdrażają odizolowane od siebie systemy. Prowadzi to do wzrostu złożoności i problemów z integracją, którym można by było łatwo zapobiec, stosując bardziej zintegrowane podejście”.

„Dyrektorzy ds. informatycznych powinni bliżej współpracować z liderami biznesu, aby mieć pewność, że infrastruktura informatyczna będzie wspierać innowacje. Muszą pełnić funkcję chmurowego drogowskazu i współpracować z każdym działem w zakresie zarządzania zakupem rozwiązań chmurowych oraz powiązanymi kosztami i ryzykiem, a także pilnować, by wszystkie działy realizowały jednolitą strategię chmurową. Dyrektor ds. informatycznych musi być również rzecznikiem zmian na forum zarządu oraz apelować do dyrektora generalnego i dyrektora finansowego o wprowadzenie jednolitego podejścia do chmury w całym przedsiębiorstwie”.

 

 

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone