Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 15/10/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

W poszukiwaniu synergii

W poszukiwaniu synergii   

15 czerwca 2016

Wolfgang Mayer, Generalny manager Citrix na Europę Wschodnią i Austrię

Dzisiejsza rzeczywistość biznesowa jest mocno osadzona w technologii. Dla coraz większej grupy osób nie jest to nic zaskakującego, gdyż coraz szerzej wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne stanowią o sukcesie w wielu branżach. Biznes nie jest już odseparowany od IT, w dzisiejszych jest od IT zależny i jak wynika z ostatnich badań IDC, coraz częściej to właśnie IT jest niejako pomijane w procesie finansowania rozwiązań informatycznych. Dane pokazują, że obecnie w Europie Środkowo-Wschodniej blisko 30 procent firmowych wydatków na rozwiązania teleinformatyczne pochodzi z budżetów działów biznesowych a w najbliższych latach trend ten ma się nasilić. W Polsce dotyczy to już blisko 43 procent firm. Wydatkowanie na IT pokrywane z budżetów działów biznesowych nasuwa pytanie o decyzyjność i proces doboru rozwiązań.

Powszechny dostęp do szerokiego wachlarza rozwiązań może stanowić ogromne ułatwienie w prowadzeniu biznesu, z drugiej jednak strony może także rodzić problemy z właściwym oszacowaniem, które z nich są dla organizacji najwłaściwsze. W angielskiej terminologii występuje słowo ‘buzz’, które dość trafnie określa to, z czym wielu decydentów zmaga się na co dzień. Szum spływających zewsząd różnorodnych informacji na temat dostępnych technologii może wywołać dezorientację. IoT, rozwiązania mobilne, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, modele chmurowe, technologie wirtualizacyjne czy rozwiązania sieciowe, to jedynie wycinek tego, co w tej chwili jest szeroko omawiane. Skąd więc wiedzieć, które z nich spełnią wymagania organizacji i wspomogą jej pracę?

W natłoku pojawiających się wiadomości jednym z najważniejszych elementów, stanowiących gwarancję dobrze zainwestowanych w nowe technologie środków jest umiejętność współpracy z innymi działami organizacji, w tym tak kluczowa relacja biznesu z działami IT.

Jak wynika z tego samego badania IDC, w Europie Środkowej i Wschodniej ok 75 procent liderów biznesowych deklaruje, że ma dobre relacje ze swoimi działami IT, a 40 procent prowadzi projekty z ich bezpośrednim udziałem i wsparciem. 

Z naszego doświadczenia rynkowego wynika, że organizacje, które odnoszą na tym polu sukces działają w myśl zasady, według której, aby współpraca ta była korzystna, powinna charakteryzować się akceptacją i otwartością na wiedzę i doświadczenie wszystkich uczestników projektu. Istotnym elementem jest także gromadzenie i późniejsza analiza wszystkich sugestii zaangażowanych osób, gdyż tylko w ten sposób można zbudować kompletny obraz firmy, jej potrzeb i opracować rozwiązanie obejmujące obszary i technologie, które mogą ulepszyć jej działanie oraz docelowo podnieść jej innowacyjność. Na koniec zyskują również te organizacje, które w trakcie końcowego procesu wyboru kierują się potrzebami biznesu połączonymi ze zdaniem specjalistów działu informatycznego, którzy nie tylko posiadają aktualną wiedzę, co do dostępnych na tynku technologii ale także potrafią dopasować je do wymagań biznesowych firmy.

W kontekście wyboru technologii warto także zwrócić uwagę nie tylko na zakres wdrażanych rozwiązań, ale także na poszczególne grupy interesariuszy, którym mają one służyć. Część firm inwestuje w IT, by sprostać konkretnym wymaganiom określonych grup np. swoich klientów, czy kadry menadżerskiej, jednocześnie przesuwając na dalszy plan ogólne inwestycje w technologie usprawniające pracę całej organizacji. W świecie, w którym technologia stale się rozwija takie podejście wiąże się z pewnym ryzykiem. Warto zmienić perspektywę, gdyż pozostanie przy niej może prowadzić do ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeśli  rozwiązania wspomagające pracę nie spełniają swojej roli i docelowo opóźniają inne wdrożenia, to tym samym spowalniają innowacje technologiczne, a także mają bezpośredni wpływ na efektywność kosztową i operacyjną całej organizacji. Dlatego też warto wykorzystać konsumenckie doświadczenia IT, by wprowadzić nowe i bardziej skuteczne metody pracy. W tym wypadku, tak samo jak poprzednio, zanim przyjrzymy się konkretnym technologiom, należy wysłuchać wszystkich zainteresowanych grup i ich potrzeb a także zebrać wszystkie sugestie i wymogi dotyczące poprawy efektywności operacyjnej po to, by zaprojektować skuteczną strategię działania i odpowiednie inwestycje.

Na końcu każdego procesu zmiany warto mieć zawsze na uwadze, że efektywna współpraca pomiędzy biznesem a IT i jednoczesne dopasowanie obydwu tych obszarów na kluczowy wpływ na działalność przedsiębiorstwa w jej trzech głównych płaszczyznach: zwiększenia efektywności inwestycji w IT, zdobycia jak największej przewagi konkurencyjnej dzięki odpowiedniemu zastosowaniu rozwiązań oraz zapewnienia elastycznego reagowania na wymagania biznesowe i dostępność nowinek technologicznych. Dążenie do integracji celów IT i biznesu zbliża organizację do osiągniecia jak największej synergii tych dwóch tak ważnych dla siebie obszarów i wyniesienia organizacji na wyższy poziom innowacyjności.

 

 

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone