Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 20/10/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Wartość rynku cloud computingu w Polsce

Wartość rynku cloud computingu w Polsce

Dynamika rynku cloud computingu w Polsce utrzymuje się na nadal wysokim poziomie. W 2013 r. wynosić będzie 28%, pomimo spadku o 5 p.p. w stosunku do 2012 r. Obniżenie dynamiki nie oznacza jednak zmniejszenia zainteresowania klientów końcowych tym modelem. Wręcz przeciwnie, popyt z roku na rok jest coraz wyższy, a spadek dynamiki jest przede wszystkim wynikiem powiększenia bazy.

Według najnowszego raportu PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017”, wartość rynku cloud computingu w Polsce, obejmującego zarówno usługi wdrażane w modelu chmury prywatnej, jak i publicznej w 2012 r. wyniosła 234 mln zł. Rynek ten odznacza się wysoką dynamiką wzrostową, z roku na rok przekraczającą poziom 30%. Pomimo znacznych różnic w modelu wdrożenia oraz dostarczania technologii i poziomu jej adopcji przez firmy duże oraz małe i średnie, można nadal uznać, że jest to rynek młody. Przekłada się to, jak wspomniano, na wysoką dynamikę. W rezultacie, w 2013 r. rynek osiągnie wartość 300 mln zł.

                                      

Na polskim rynku cloud computingu przeważają przychody z chmury publicznej. Co więcej, udział tego segmentu w ostatnich paru latach odnotowywał tendencje wzrostowe. „Nie było to spowodowane spadkami wartości rynku w modelu chmury prywatnej, ale raczej wyższymi wzrostami przychodów dostawców z usług chmury publicznej”, twierdzi Zoran Vučković, autor raportu. W odniesieniu do klientów końcowych, na polskim rynku cloud computingu przeważają przychody z segmentu firm dużych, zatrudniających ponad 250 osób. Pomimo coraz większej penetracji usługami, wysokiego stopnia wirtualizacji serwerów oraz medialnego nagłaśniania, nadal jednak większość firm w Polsce z segmentu MŚP dopiero po raz pierwszy spotyka się z rozwiązaniami typu cloud computing.

Również dostawcy coraz bardziej poszerzają własne portfolio usług. Z jednej strony coraz większa liczba dostawców oprogramowania dołącza do swojej oferty usługi cloud computing. Z drugiej strony (na przykład w segmencie IaaS) dochodzi do ewolucji i dalszego rozwoju samych usług – od wirtualnych serwerów do oferowania bardziej zaawansowanych funkcji, jak na przykład przechowywanie plików w chmurze czy rozwiązania PaaS. Podobnie do sytuacji z poprzednich lat, nasilają się działania edukacyjne dostawców dotyczące samej technologii cloud computing. Działania te stopniowo przełamują obawy klientów końcowych, najczęściej związane z bezpieczeństwem. Skutkuje to z kolei coraz lepszym zrozumieniem technologii i jej poszczególnych modelów przez klientów końcowych, co przekłada się na wzrost zainteresowania technologią. Klienci coraz częściej rozumieją, jakie konkretnie korzyści biznesowe mogą odnieść dzięki zastosowaniu technologii przetwarzania danych w chmurze.

                                       

Według badania przeprowadzonego przez PMR na próbie 200 największych firm IT w Polsce w maju 2013 r., nadal kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku cloud computingu w Polsce jest poszukiwane oszczędności przez firmy. Jako dominujący czynnik właśnie ten wymieniło 34% respondentów. W porównaniu z 2012 r. oznacza to wzrost znaczenia tego czynnika o 3 p.p. Na drugim miejscu znalazł się wzrost rynku mobilnego internetu, który wymieniło 26% badanych. Wśród pozostałych czynników należy wymienić względy bezpieczeństwa (23%), regulacje prawne (13%), przepustowość sieci telekomunikacyjnych (11%) oraz coraz większą ilość przetwarzanych danych (9%).

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt.Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017”.

 

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone