Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

it-manager | 19/11/2018

Scroll to top

Top

Brak wypowiedzi

Zarządzanie procesami i kontrola mogą iść ze sobą w parze

Zarządzanie procesami i kontrola mogą iść ze sobą w parze

10 maja 2016

Najnowsze badania pokazują, że 15% firm w Polsce ocenia siebie jako instytucje będące na najwyższym poziomie dojrzałości zarządzania procesami biznesowymi. Nieco niżej, na szczeblu czwartym pozycjonuje się natomiast 54% organizacji. Problem w tym, że przedsiębiorstwa w swoich działaniach za bardzo skupiają się na kontrolowaniu procesów, zamiast mądrym zarządzaniu nimi.

Celem badania wykonanego przez Procesowcy.pl było usytuowanie polskich organizacji na pięciu szczeblach dojrzałości procesowej. Wyniki badania pokazują, że deklarowana dojrzałość wśród polskich firm i instytucji wzrasta. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w 2013 r. zmniejszyła się liczba firm na niższych poziomach dojrzałości (z niezidentyfikowanymi lub nieudokumentowanymi procesami). Zauważalny wzrost odnotowany został natomiast w grupie organizacji, które mają zidentyfikowane, udokumentowane, mierzone, ale niezarządzane procesy (47% ogółu respondentów w 2013 r. i 54% w roku 2016). Tylko o jeden punkt procentowy wzrosła liczba przedsiębiorstw na najwyższym poziomie dojrzałości – z 14% w 2013 r. do 15% w roku 2016. Pogłębione badania pokazały jednak, że przedsiębiorstwa i osoby nimi zarządzające, w swoich działaniach bardziej niż na zarządzaniu procesami skupiają się na kontrolowaniu pracowników zaangażowanych w proces.

– Takie podejście może prowadzić do zaburzenia komunikacji w przedsiębiorstwie pomiędzy pracownikami różnych szczebli. Szeregowi pracownicy, w obawie przed konsekwencjami, mogą ubarwiać rzeczywistość lub pomijać niektóre istotne fakty w komunikacji z managerami – mówi Łukasz Wróbel, Head of Consulting Department w firmie WEBCON.

Wykorzystywanie pozyskanych danych tylko do weryfikacji poprawności wykonywanej pracy oraz rozliczania efektów może również wywoływać u pracownika poczucie braku zaufania, co w połączeniu z podejrzliwością jest podstawowym czynnikiem niszczącym relacje pomiędzy podwładnym a przełożonym. Pracownik, który czuje się kontrolowany i sprawdzany traci motywację oraz wiarę we własne możliwości. Dobry menedżer powinien umieć zarządzać przez cele, czyli nie tylko kontrolować ich wykonanie, ale również wspierać w przypadku problemów oraz nagradzać po realizacji określonego zadania.

– To, że polskim firmom łatwiej kontrolować procesy, niż nimi zarządzać, wynika także
z faktu, że niewiele z nich potrafi dobrze powiązać cele procesów z miernikami. Te z kolei częściej wykorzystywane są do monitorowania pracy poszczególnych uczestników procesu niż do weryfikacji poziomu realizacji celów –
wyjaśnia Łukasz Wróbel.

Takie podejście do zarządzania procesami prowadzi do sytuacji, w której pracownicy skupiają całą energię na osiąganiu przypisanych do poszczególnych mierników wartości. Poświęcenie całej uwagi na „kreatywne osiąganie wyznaczonych celów”, pochłania dużo czasu i energii, które mogłyby zostać wykorzystane do doskonalenia procesu, bezpośrednio związanego z realizacją strategii firmy.

Odpowiedzią na niniejsze problemy może być oprogramowanie klasy Business Process Management, czyli uniwersalne narzędzie do zarządzania procesami w firmie. Naszym zdaniem kluczem do efektywnego wykorzystywania zasobów jest automatyzacja procedur i możliwość wykorzystania globalnego, biznesowego know-how do własnych potrzeb i na odpowiednią dla danej firmy skalę – i takie właśnie rozwiązanie staramy się dostarczać naszym klientom  – kończy Łukasz Wróbel.

 

Wypowiedz się

Wszelkie prawa zastrzeżone